LEARNING HOW TO LEARN HOW TO PAINT

2019
Ink, watercolor

Learning How to Learn How to Paint (a Portrait)

This work is based on the third volume of a teaching guide ‘School of fine arts’ published in 1960 by the Publishing house of the USSR Academy of Arts:
“This guide aims to chart the path which young artists should follow. Here, they will obtain the basics of professional literacy needed for developing their skills.”
After the Russian Arts Academy was renamed to the USSR Academy of Arts, on August 5, 1947, the government assigned the following task to it: to consistently develop Soviet fine arts in all their forms “by continuously implementing the social realism principles and developing the best progressive traditions of art of the peoples of the USSR, including the Russian realistic school.”
In the 1950-70s, after the artistic education reform, there were many methodological drawing guides issued. They were aimed to assist educators in teaching drawing and painting and help young artists to master their craft. Those guides were created by prominent practicing teachers. Despite the specificity of instructions given in each guide, the principles and methodological basics of a learning process were the same, which implies that the Soviet drawing school is firmly grounded in realism.
-
Sources cited:
Rostovtsev N. The history of methods of teaching painting. Russian and Soviet schools of painting, Moscow, Prosveshcheniye, 1982.
School of visual art, in 10 volumes, edited by Manizer M., Moscow, Publishing house of the USSR Academy of Arts, 1960.
Produced in a frame of seminar  Creating Ruin (full version).

Учитись вчитись рисувати (портрет)

Робота будується навколо третього тому навчального посібника «Школа изобразительного искусства», який було видано в 1960 році Видавництвом Академії мистецтв СРСР:
«Цей посібник покликаний намічати той шлях, яким має йти художник-початківець. Тут він отримає основи професійної грамоти, необхідні йому для розвитку своїх здібностей».
Після перетворення Всеросійської Академії мистецтв на Академію мистецтв СРСР 5 серпня 1947 року уряд поклав на неї задачу неухильно розвивати радянське образотворче мистецтво в усіх його формах «на базі послідовного впровадження принципів соціалістичного реалізму та подальшого розвитку найкращих прогресивних традицій мистецтва народів СРСР, зокрема російської реалістичної школи». 
У 50-70-х роках після реформи художньої освіти було видано багато методичних посібників з рисування, що мали на меті допомогти педагогам у справі викладання рисунку та живопису і початківцям в оволодінні ремеслом. Над розробкою підручників працювали видатні педагоги-практики. Незважаючи на своєрідність методичних установок у кожному окремому посібнику, принципи та методологічні основи навчального процесу у всіх художників-педагогів були єдині, що мало свідчити про те, що радянська школа рисунку стоїть на твердих реалістичних позиціях.
-
Використані матеріали:
Ростовцев Н.Н., История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка. – М : Просвещение, 1982. – 240 с.
Школа изобразительного искусства. В 10 вып. / под ред. Манизер Матвей Генрихович. – М : Издательство Академии художеств СССР, 1960. – 260 с.
Зроблено в рамках семнінару Creating Ruin (повна версія)